Rozhodnutí o přijetí nových členů z náborových hodin dne 4. a 5. 9. 2019

Přijati:

kategorie MINI: 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 38

kategorie B: 22, 23, 25, 26, 31, 34, 37

kategorie JUNIOR: 35, 36

Děkujeme za účast.