Rozhodnutí o přijetí nových členů pro školní rok 2019/2020:

Přijati:
kategorie MINI: 3, 6, 13, 16, 17, 20
kategorie B: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 14
kategorie JUNIOŘI: 10, 18, 19

Nepřijati:
2, 9, 15