NART DANCE SCHOOL, z.s.
IČO: 05225582
sídlo: Fügnerova 3244/23, 586 01 Jihlava

Provozovna (taneční prostory):
Křižíkova 552/17, 586 01 Jihlava

 

BcA. Anna Korba Vanacká
předseda spolku

bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 9581546001/5500

e-mail: nartdanceschool@gmail.com

Kontakty:

hlavní trenérky:
BcA. Anna Korba Vanacká
mobil: +420 733 781 291

Mgr. Barbora Schreková
mobil: +420 608 571 257


Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 21845 vedenou u Krajského soudu v Brně.

Stanovy spolku